Missie

We helpen je graag in het groeien en ontwikkelen tot je mooiste 'ik'

Visie

Veiligheid en vertrouwen, om je autonoom en competent te voelen

Thematisch onderwijs

Samenhang in Wereldoriëntatie, lezen, cultuur

OPTIMUS WERELDSCHOOL

Waar kinderen leren, ontdekken en ontwikkelen.

Basisschool Matthias

Basisschool Matthias is de enige school in het prachtige dorp Oploo. We willen een veilige omgeving creëren, waarbij tegemoet gekomen wordt aan de onderwijsbehoeften van iedere leerling. De balans tussen de cognitieve en creatieve vaardigheden en de sociaal-emotionele ontwikkeling is daarbij voor ons de basis voor kwalitatief goed onderwijs.

We willen dat onze leerlingen goede resultaten behalen en een optimale ontwikkeling doormaken, afgestemd op de mogelijkheden en talenten van iedere leerling. Respect, vertrouwen, veiligheid, samenwerken en zelfstandigheid zijn belangrijke pijlers voor ons dagelijks handelen. Dit komt tot uiting in de positieve sfeer binnen de school en de duidelijke afspraken die we met elkaargemaakt hebben. De Fides-methodiek wordt ingezet om te bouwen aan het zelfvertrouwen, de weerbaarheid en het welbevinden van de leerlingen. Coöperatief leren vinden wij belangrijk. Door samen te werken, samen na te denken en elkaar te helpen bereiken we uiteindelijk meer.

Wij bereiden kinderen voor op de toekomst binnen een steeds veranderende maatschappij, in goede samenwerking met ouders en partners.

Snel naar

De wereldscholen van Optimus

met de beste kansen groeien naar een gelukkig leven

De kansen in het leven voor álle kinderen zo groot mogelijk maken. Dat is voor ons de echte bedoeling van onderwijs. Hun geluk is onze belangrijkste motivatie.

Het begint met veiligheid, vertrouwen en optimisme. Onze kinderen moeten zich gezien en gehoord voelen. Allemaal. Ieder kind heeft er recht op om echt gekend en erkend te worden. Ongeacht achtergrond, niveau of geloof. Iedereen doet ertoe en mag zichzelf zijn.

Vanuit die veilige basis bouwen we aan kennis en vaardigheden. Dan praten we zeker over taal en rekenen. Maar tegelijk over alles dat je nodig hebt om deze kennis toe te passen en te vergroten; je talenten te ontdekken en jezelf verhouden tot de wereld om je heen. Zo ontwikkelen onze kinderen hun kijk op de wereld en hun kansen ín de wereld. Die van vandaag en die van morgen.

‘Eigenaarschap’ is daarin een sleutelbegrip. Zowel voor de medewerkers als voor de kinderen. We dagen uit om zo veel mogelijk zelf aan het stuur te komen van het leven. Als we zien dat onze leerlingen uitgroeien tot gelukkige, zelfstandige en kritische wereldburgers, dan is onze missie geslaagd!

Optimusonderwijs.nl