De School

Basisschool Matthias is de enige school in het prachtige dorp Oploo.We willen een veilige omgeving creëren, waarbij tegemoet gekomen wordt aan deonderwijsbehoeften van iedere leerling. De balans tussen de cognitieve en creatievevaardigheden en de sociaal-emotionele ontwikkeling is daarbij voorons de basis voor kwalitatief goed onderwijs.

We willen dat onze leerlingen goede resultaten behalen en een optimale ontwikkelingdoormaken, afgestemd op de mogelijkheden en talenten van iedere leerling.Respect, vertrouwen, veiligheid, samenwerken en zelfstandigheid zijnbelangrijke pijlers voor ons dagelijks handelen. Dit komt tot uiting in depositieve sfeer binnen de school en de duidelijke afspraken die we met elkaargemaakt hebben. De Fides-methodiek wordt ingezet om te bouwen aan hetzelfvertrouwen, de weerbaarheid en het welbevinden van de leerlingen. Coöperatiefleren vinden wij belangrijk. Door samen te werken, samen na te denken en elkaarte helpen bereiken we uiteindelijk meer.

Wij bereiden kinderen voor op de toekomst binnen een steeds veranderende maatschappij,in goede samenwerking met ouders en partners.