Oudervereniging

De oudervereniging is een schakel tussen ouders en school en verricht diverse ondersteunende activiteiten voor en met leerkrachten ten behoeve van de leerlingen.

Hulp van ouders en de oudervereniging is zeer gewenst en soms zelfs noodzakelijk. Bepaalde activiteiten zouden niet uitgevoerd kunnen worden als er geen hulp zou zijn. Bij verschillende activiteiten zal er dan ook zeker een beroep op u worden gedaan om mee te komen helpen.

De leden van de oudervereniging worden gekozen voor een periode van 3 jaar en zijn één keer herkiesbaar. De oudervereniging vergadert maximaal 5 keer per jaar. Gespreksonderwerpen voor de oudervereniging hebben vaak betrekking op de samenwerking ouders-school en het verrichten van hand- en spandiensten. Daarnaast kent de oudervereniging diverse werkgroepen/ commissies ten behoeve van het organiseren van activiteiten. Denk hierbij aan verkeersveiligheid, kerst, schoolreis, carnaval etc.