Centrum jeugd en gezin

Op deze pagina vindt u informatie en artikelen van Centrum Jeugd & Gezin

Het kan gebeuren dat uw kind/de leerling niet lekker in zijn vel zit, b.v.: onzeker is, er niet bij hoort op school of iets vervelends heeft meegemaakt.  Of uw kind / leerling zit in de knoop met leeftijdgenoten of leerkrachten. Het kan ook zijn dat u niet goed meer weet, hoe u met het gedrag van uw kind moet omgaan en het contact met uw kind wil verbeteren. Of de leerkracht krijgt signalen en denkt dat de inzet van het Centrum voor Jeugd en Gezin zinvol kan zijn.

Natuurlijk kunt u in gesprek met uw kind/de leerling zelf veel doen, maar soms kan het prettig zijn dat iemand met u meedenkt en samen met u zoekt naar een passende oplossing.

Dit zijn allemaal redenen waarom een leerling baat zou kunnen hebben bij een gesprek met of hulp vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin. Deze kan samen met de ouders, de leerling en leerkracht de situatie inzichtelijk en bespreekbaar maken. Via de intern begeleider van de school kan de leerling worden aangemeld. Hulp is gratis, het kan onder schooltijd en de hulpverlener heeft beroepsgeheim. Meer informatie kunt u contact opnemen met CJG of de intern begeleider van de school.

Januari 2021: 

 

December 2021:


September 2021:


Juli 2021:


Maart 2021: