Schoolgids

In de schoolgids van basisschool Matthias staat belangrijke informatie over onze school.

De informatie geeft een beeld van wat u van ons kunt verwachten. In de gids staan onder andere de doelen en resultaten van ons onderwijs en de wijze waarop we onderwijs vormgeven en zorg bieden. Ook vindt u hierin informatie over de ouderbijdrage, de rechten en plichten van de ouders, leerlingen en het bevoegd gezag, de klachtenregeling.

Ouders worden op de hoogte gehouden van de actuele gebeurtenissen binnen onze school met onze communicatie-app Parro.